tèrmits Subterrànies. Tractament en el Casc Antic de Barcelona

amb Sense comentaris

tèrmits Subterrànies:

El passat mes de novembre de 2017, nostre equip de tècnics, va realitzar un tractament en un edifici del Casc Antic de Barcelona. Aquest edifici estava afectat per tèrmits Subterrànies.

treballs realitzats:

El treball va consistir en tractar diferents punts de les zones afectades de l'immoble per les tèrmits Subterrànies. Després d'un estudi per l'Empresa ITABE, confiant en la direcció tècnica (arbitrària) del Sr. Jonantan Mànigues (biòleg titulat).

Perforación de Muros y Suelos
Perforació de Murs i Sòls

En primer lloc, el tractament en profunditat va ser mitjançant trepants en el perímetre de l'edifici a nivell de fonaments. també, tractament de les bigues en servei de pi de flandes a les zones afectades segons l'estudi realitzat.
A causa dels productes utilitzats i la pròpia maquinària de perforació, combinats amb la millor tècnica de tractament, fan que el resultat final sigui l'òptim.

En segon lloc, realitzem el informe pos TRACTAMENTo de les bigues més afectades. Aquestes bigues lesionades per fongs de podridura, humitats o perdudes de secció pel consum en el seu interior per insectes xilòfags (Termites, Charchoms…).
Per tant, gràcies a aquest mètode, obtenim una informació molt valuosa per a l'arquitecte o aparellador. Amb aquest informe es interpreta les dades per a reforç o substitució de les bigues en servei.

En tercer lloc i finalment, comentar que per realitzar aquest tipus de tractaments, s'ha de tenir els permisos necessaris per executar el servei, els detallem a continuació:

  • R.O.E.S.B (Registre Oficial d'Establiments biocides).
  • Per descomptat DT8 (Nivell responsable de TP8 protectors de la fusta).
  • curs Gasos: Formació de nivells especials per al tractament amb productes que siguin o generin gasos.
  • Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides.

deixa una resposta