Control Ardeca efectua la desinsectació de les plagues de paneroles:

Característiques de les plagues de paneroles:

En primer lloc, les plagues de paneroles s'originen en llocs a temperatures entre els 20-30ºC, amb suficient humitat. Per tant, s'estableixen preferentment en cuines, cafeteries, lavabos, sales de màquina i tot tipus de llocs. En segon lloc, la principal via d'introducció de les paneroles són a través de les mercaderies. Probablement niant en els cartonatges.
Són crustacis terrestres, de la Família Blattidas. Per tant, les paneroles són insectes, de mitjanes a grans dimensions, d'uns 25-45mm. el color marró o negrós. Les paneroles són nocturnes. Amb la qual cosa, s'amaguen en els llocs humits i devoren tota classe de queviures, infestant amb la seva mala olor.

Característiques de la reproducció de les paneroles:

A més, les paneroles es reprodueixen per un procés de metamorfosi incompleta. A causa de que la durada és en funció de l'espècie i de les condicions mediambientals (humitat-temperatura). La panerola femella fecundada, diposita els seus ous en l'interior de les trucades ooteques (estructures cilíndriques de 5 a 25mm. de llarg) en quantitats que oscil·len entre 20 i 40 ous, situades en racons protegits, humits i foscos. Al cap d'un mes, aproximadament, de cada ou emergeix una nimfa. Aquesta va creixent i aproximadament al cap de 5 a 8 mudes de pell, arriba al estat adult.

Principals danys de les plagues de paneroles:

Les paneroles ingereixen tota classe d'aliments orgànics que es posen al seu abast. No obstant això, les pèrdues que s'originen per aquest concepte no revesteixen importància. Molt més importants són els danys que causen en contaminar els aliments amb els seus excrements i restes de mudes.
Així mateix, el seu aspecte repugnant i la seva característica mala olor, resulten especialment molestos per les persones. No obstant això, és de molta més importància les malalties que elles poden transportar i transmetre: paratifus, tuberculosi, meningitis, mastitis, poliomielitis, disenteria, així com un altre tipus de malalties infeccioses d'origen bacterià, víric o micòtic.