Control Ardeca efectua la desratització de plagues de rates i ratolins:

Diagnòstic del problema de les plagues de rates i ratolins:

Les rates són animals agressius que solen viure en l'entorn humà. La presència d'una parella d'aquests animals pot desencadenar en una gran plaga de rates i ratolins, a causa de la seva facilitat reproductiva. La procreació s'inicia als tres mesos d'edat, solen parir entre 8 i 12 cries, cinc vegades a l'any. De vegades només la contractació dels serveis de control de rates i ratolins pot frenar la multiplicació d'exemplars.

S'alimenten de deixalles i són capaços de devorar diàriament fins a un 10% del seu pes. Així que les destrosses dels rosegadors són molt notables entre la població humana, en irrompre a les cases per a la recerca d'aliments.

A més, les plagues de rates i ratolins són portadores de malalties com la salmonel·losi, ràbia, hepatitis, còlera, entre altres; podent encomanar a altres éssers vius a través del contacte directe o per excrements.

Els problemes associats a les plagues de rates i ratolins són múltiples ja que són portadors de vectors de malalties i poden produir danys econòmics d'importància, ja que solen ser responsables d'ocasionar danys estructurals (cablejat), en aliments i d'imatge. En el moment que es sigui conscient de la seva presència, és important aplicar mesures per eliminar ratolins.

Sistema de porta cebos de seguridad con rodenticidas y sin ingrediente activo.
Sistema de porta esquers de seguretat amb rodenticides i sense ingredient actiu.

Com identificar la presència de rates i ratolins:

Quan roseguen i es desplacen solen ocasionar sorolls molestos.
La presència d'excrements (fins 14mm de llarg) en els llocs de nidificació i pas.
Danys per mossegada o contaminació d'orins i excrements en paper, plàstic, cables, aliments, etc.
Existència de caus en llocs ocults de difícil accés.
Olor característica quan es produeixen anidaments.

Sistema de porta cebos de seguridad con rodenticidas y sin ingrediente activo.
Sistema de porta esquers de seguretat amb rodenticides i sense ingredient actiu.

Principals danys de les plagues de rates i ratolins:

Portadors de vectors que poden ocasionar malalties (salmonel·losi, ràbia, hepatitis, còlera, entre d'altres). Deterioraments estructurals, contaminació d'aliments…

Com eliminar els problemes amb rates i ratolins:

Sistema de trampa mecánica, en porta cebos de seguridad de captura.
Sistema de parany mecànic, en porta esquers de seguretat de captura.

Els rodenticides i sistemes de trampeig són eficaços per eliminar ratolins. No obstant això, per acabar amb els problemes amb les plagues de rates i ratolins cal realitzar una selecció de formulacions idònies segons la zona i instal·lació a controlar, per tal de culminar amb èxit les operacions del control d'aquestes plagues. Els tractaments amb biocides s'han de complementar amb sistemes mecànics i de trampeig per minimitzar l'ús d'aquests. No obstant això, sempre és més eficaç el programa de vigilància per minimitzar els riscos associats a l'existència de plagues de rates i ratolins.